Category: Security

0

Data Classification – Phân loại dữ liệu là gì?

Đầu tiên dịch Data Classification chính là phân loại dữ liệu,  nghe có vẻ đơn giản và quen thuộc quá phải không các bạn, nhưng quan trọng mấu chốt vấn đề ở đây là phân...

0

Dynamic Data Masking là gì

Như chúng ta đã biết Đi kèm Với sự bùng của internet là sự mở rộng qui mô ngày càng lớn cuả tổ chức và doanh nhiệp thì Dữ liệu tồn tại ở khắp...