IT Cùi Bắp | Nơi trao đổi thông tin về IT, chia sẻ kiến thức IT từ cùi bắp tới nâng cao Blog

0

Cấu hình IP và SSH trên Centos 6


Deprecated: class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/itcuibap/domains/itcuibap.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4967

ITcuibap.com – Hôm nay ITcuibap sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình IP và SSH trên Centos để thực hiện kết nối từ xa vào server # Cấu hình IP trên Centos 6 + bạn...

0

Xử lý sự cố khi /var/lib/mysql bị full

ITcuibap.com- Cách xử lý sự cố khi phân vùng /var/lib/mysql bị full. Phân vùng /var/lib/mysql là nơi chứa toàn bộ database của hệ thống, thông thường các ISP dùng cpanel hay DirectAdmin thì phân...

0

Hướng dẫn cài đặt Zimbra mail server trên Centos 6.8 – P1

Hôm nay ITcuibap.com sẽ giúp bạn triển khai hệ thống mail server Zimbra trên Centos 6. # Cấu hình Card mạng. vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=none IPADDR=123.30.104.72 NETMASK=255.255.255.240 GATEWAY=123.30.104.72 Restart lại card mạng...