IT Cùi Bắp | Nơi trao đổi thông tin về IT, chia sẻ kiến thức IT từ cùi bắp tới nâng cao Blog

0

Xử lý sự cố khi /var/lib/mysql bị full

ITcuibap.com- Cách xử lý sự cố khi phân vùng /var/lib/mysql bị full. Phân vùng /var/lib/mysql là nơi chứa toàn bộ database của hệ thống, thông thường các ISP dùng cpanel hay DirectAdmin thì phân...

0

Hướng dẫn cài đặt Zimbra mail server trên Centos 6.8 – P1

Hôm nay ITcuibap.com sẽ giúp bạn triển khai hệ thống mail server Zimbra trên Centos 6. # Cấu hình Card mạng. vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=none IPADDR=123.30.104.72 NETMASK=255.255.255.240 GATEWAY=123.30.104.72 Restart lại card mạng...